Baja immár egyetemi város

EGYETEM Következetesség, a vállalt feladatok elvégzése, etikus magatartás: ezt várja el hallgatóitól a Nemzeti Köszolgálati Egyetem (NKE), amely Baján indítja be kihelyezett Víztudományi Karát. Az intézmény február 9-én tartotta ünnepi szenátusi ülését a Bajcsy-Zsilinszky úti épület nagy előadó termében: a rendezvényre számos országos és városi hivatalos személy kapott meghívást. Az egybegyűlteket Patyi András, az NKE rektora üdvözölte, egyben ismertette a folyamatot, amelynek során a belügyminisztérium áttekintette a vízügyi szakemberek képzését, és arra a következtetésre jutott, hogy szükség van az ágazat modernizálására. Ennek következtében határozat született arról, hogy 2017. február 1-jétől az NKE jogutódlás által vegye át a kart a bajai főiskolától. A beolvasztást a szenátus is támogatta, így megtörténhetett az átadás-átvétel és a fenntartó váltás, amelynek kapcsán a rektor külön köszönetét fejezte ki dr. Melicz Zoltánnak, az EJF rektorának az együttműködésért.
2017. febr. 09. 0 comment
Az NKE Fenntartói Testületének nevében dr. Janza Frigyes vezérőrnagy, címzetes egyetemi tanár köszöntötte az eseményt, kiemelve azt a kormányzati szándékot, miszerint a víz stratégiai jelentőségű természeti kincs, amelynek jövőjét az eddiginél is komolyabban kell venni. A cél a világszínvonal elérése, amelyet régi hagyományokra építenek, hiszen 1870 óta oktatják már felső fokon ennek az ágazatnak a szakembereit, eddigi hányatott sorsa után azonban minőségi ugrást jelent, hogy egyetemi karrá lett. – Baja egyetemi várossá vált! – hívta fel a figyelmet a vezérőrnagy, aki megelőző látogatásai során úgy ítélte meg, hogy a gazdag, sokszínű kulturális hagyományokkal rendelkező település méltó hátteret biztosít majd a kar hallgatói számára. Ugyanakkor arról is biztosított mindenkit: az egyetem a város szerves részeként kíván működni, innovatív ötletekkel. A hallgatóknak pedig figyelmébe ajánlotta az intézmény jelszavát (A haza szolgálatában!), kiemelve, hogy minden cselekedetükkel hazájuk javát kell szolgálniuk.
Az új kar dékánja, dr. Bíró Tibor ez alkalomból vehette át a rangjával járó jelképeket: a talárt, a láncot, az oklevelet, valamint a kari zászlót: mindezt ünnepélyes keretek között végezték el az intézmény vezetői, mindannyian biztosítva befogadásukról. Ünnepi beszédében az új dékán kiemelte: megtisztelő kinevezése nagy felelősséget is jelent egyben, hiszen a karnak be kell teljesítenie küldetését, a szakmai utánpótlás biztosítását.  Kifejtette: Baja mindig is a vízügyi oktatás egyik szent helyének számított, most azonban új korszak kezdődik, amely új perspektívát is jelent. Az oktatók számára stabilitást, nyugodt alkotói légkört, jövőképet ad, de a hallgatók előtt is új dimenziókat nyit meg a tény, hogy egy multidiszciplináris egyetem részesei lehetnek. – Diplomájuk igazi értéket jelent majd, használják ki a lehetőségeiket – biztatta a hallgatókat a dékán, hozzátéve: a földi lét alapja a víz, szakemberekre pedig mindig szükség lesz. A jelmondatot eképp fogalmazta meg: Tudással a magyar vízügyért!

http://www.baja.hu/index.php/aktualis-hirek/item/5292-baja-immar-egyetemi-varos

Közzétette: Baja város honlapja – 2017. február 9.


A rendezényt rövid klasszikus zenei produkció színesítette Szalai Violetta és dr. Kosóczki Tamás jóvoltából, majd dr. Hoffmann Imre helyettes államtitkár mondott köszöntőt, mérföldkőnek nevezve a kar megalakulását. Mint kifejtette: az édesvizek birtoklása a jövőben akár háború kirobbanásának oka is lehet, a vízhasználati problémák komoly kihívást jelentenek. A víz többlete és hiánya egyaránt katasztrófához vezethet, ezért folyamatos szükség mutatkozik a jól képzett mérnöki humán forrásra, elkötelezett, hozzáértő, motivált szakemberekre. Felhívta a figyelmet arra, hogy a vízügyi ágazat intézményrendszere az elmúlt negyedszázad során jelentős változásokon ment át, személyi állománya egyre csökkent, elöregedett, ezért elengedhetetlen az oktatás frissítése, a szakemberek képzése, amelyet a nemrég létrehozott Vízügyi Oktatási Tanács is figyelemmel kísér.
Az ünnepi szenátusi ülés zárásaként Patyi András rektor elmondta: fontosnak tartották láthatóvá tenni a város számára, hogy az NKE megérkezett Bajára, és az intézmény számára ez a kar (amely sorrendben az ötödik) is ugyanolyan fontos, mint a többi négy, Budapesten, illetve Szolnokon.
A rendezvényt követő állófogadáson a város nevében Fercsák Róbert polgármester mondott pohárköszöntőt, kiemelve: Baja ezer szállal kötődik a  vízhez, hiszen itt a legmagasabb az egy főre jutó vízijárművek száma, és a legnagyobb az egy főre eső halfogyasztás.  – Baján mindig is fontosnak tartottuk a hagyományok, a tudomány, a bölcsesség és az elődeink munkájának tiszteletét: ezt ezentúl immár a legmagasabb, egyetemi szinten is tesszük! Büszkeség számunkra, hogy csatlakozhattunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közösségéhez, miközben megőrizhettük főiskolánkat is. Kívánom, hogy az intézmény olyan sikeres legyen, mint amilyen erős a bajaiak kötődése a vízhez! – mondta a városvezető. Szavaihoz csatlakozott Zsigó Róbert államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is, aki szintén örömmel üdvözölte az NKE bajai jelenlétét. – Baja egyetemi várossá lett, ez pedig mind gazdasági, mind társadalmi szempontból csak jót hozhat a város és a térség számára, és arra ösztönzi majd az intézményeket, hogy fejlesszék a képzés, az oktatás színvonalát. Fontos ugyanakkor, hogy megmaradt önálló főiskolai karként a pedagógus képzés is – mondta az államtitkár.
Sándor Boglárka

Polgármesteri Hivatal

Cím: Baja, Szentháromság tér 1.
Tel.: +36 79 /527-100
E-mail:
polghiv@bajavaros.hu
További információk…

Baja Marketing Kft.

Cím: Baja, Szentháromság tér 3.
Tel.: + 36 79/322-591
E-mail: titkarsag@bajamarketingkft.hu
További információk…

Tourinform Iroda

Cím: Baja, Szentháromság tér 11.
Tel/fax: (+36) 79/420-792
E-mail:
baja@tourinform.hu
További információk…

Csodálatos Baja 2017.

XXII. Bajai Halfőző Fesztivál
Best Of Musical
Mágnás Miksa
Operagála
További információk…

Hírlevél feliratkozás

Név:* E-mail:*