Képviselő-testületi ülés 2017.02.23. (csütörtök)

                                                                         

2017. febr. 15. 0 comment

               

M E G H Í V Ó

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. február 23. (csütörtök) napján 9.00 órától ülést tart,
amelyre tisztelettel meghívom.  
Az ülés helye: Bajai Polgármesteri Hivatal Díszterem (6500 Baja, Szentháromság tér 1. I. emelet)    

NAPIREND

Aláírt meghívó letöltése 

1. Sürgősségi előterjesztés (EFOP pályázat) 
2. Sürgősségi előterjesztés (Szent Flórián szobor) 

1./Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt 
Előterjesztői kiegészítés 
2./Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról és fontosabb eseményekről
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester, Csubákné Besesek Andrea és Vedelek Norbert alpolgármesterek 
letölt 
3./ Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
A/ Polgármester 
letölt 
B/ Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság
letölt
C/ Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság
letölt 
D/ Ügyrendi és Jogi Bizottság

E/ Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság
letölt 
F/ Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
letölt 
G/ Jegyző
letölt 
Előterjesztők: polgármester, bizottsági elnökök, jegyző  

4./ Fellebbezések és más jogorvoslati kérelmek 

5./
Előterjesztés a zöldfelületek használatáról és védelméről szóló 11/2009. (VI. 5.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
Előterjesztő:  dr. Papp Zoltán jegyző

6./Előterjesztés az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző
letölt 
7./
Előterjesztés a köztisztviselők illetményalapjának megállapításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző 
letölt
8./
Előterjesztés a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
9./Előterjesztés az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megjelent „Vízgazdálkodás és a szélsőséges időjárási körülmények elleni védelem” című kiírásra benyújtott pályázat utólagos jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Vedelek Norbert alpolgármester 
letölt
10./
Előterjesztés az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megjelent „Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése” című kiírásra benyújtott pályázat utólagos jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Vedelek Norbert alpolgármester 
letölt
11./
Előterjesztés az Európai Bizottság Kommunikációs Főigazgatósága Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségéhez az „EURÓPA A POLGÁROKÉRT” PROGRAM (2014–2020) 2. ág „Demokratikus szerepvállalás és polgári részvétel” 3.2.1. „Testvérváros-program” intézkedés keretein belül benyújtandó testvérvárosi pályázatról 
Előterjesztő: Vedelek Norbert alpolgármester 
letölt 
12./Előterjesztés a Bajai Obszervatórium Alapítvány az Interreg-IPA Magyarország-Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megjelent „Idegenforgalmi és kulturális örökségi együttműködés ösztönzése” című kiírásra benyújtott pályázatáról és megvalósításáról 
Előterjesztő: Vedelek Norbert alpolgármester 
letölt 
13./Előterjesztés KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című kiírásra benyújtandó pályázatról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
14./Előterjesztés az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvánnyal megkötendő támogatási szerződésről 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt 
15./Előterjesztés a „Bajáért” és Baja Jövőjéért Közalapítvány megszüntetéséről 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester  
letölt 
16./Előterjesztés a fogászati sürgősségi ellátásra kötött megállapodás meghosszabbításáról 
Előterjesztő: Csubákné Besesek Andrea alpolgármester 
letölt 
17./Előterjesztés az önkormányzat saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről a költségvetési évet követő három évben 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt 
18./
A/Előterjesztés az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
Módosító Indítvány
1. melléklet (Előterjesztés mellékletei)
2. melléklet (Rendelettervezet)
3. melléklet (Rendelettervezet mellékletei)   
4. melléklet (Kamarai vélemény)
5. melléklet (PVGB kivonatok) 
6. melléklet (Horvát Önkormányzat)
B/Könyvvizsgálói megállapítások az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
Előterjesztő: dr. Benedek József könyvvizsgáló 
letölt 
19./Előterjesztés a gazdasági társaságokkal kötendő támogatási szerződések jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
20./Előterjesztés a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel kötendő vállalkozási keretszerződésről 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
21./
Előterjesztés Baja Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közutak használatának rendjéről szóló 29/2012. (XII. 14.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző 
letölt 
22./Előterjesztés Baja Város Településszerkezeti Terv módosításának teljes eljárásban történő elfogadásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
melléklet 1-2. 
melléklet 3. 
melléklet 4. 
melléklet 5. 
melléklet 6. 
23./Előterjesztés aTelepülésrendezési Terv részleges módosításáról szóló 24/2017. (I. 26.) határozat kiegészítéséről 
Előterjesztő:  Fercsák Róbert polgármester 
letölt
melléklet 
24./Előterjesztés a Petőfi-sziget hídjára vezető gyalogátkelő létesítéséről 
Előterjesztő: dr. Révfy Zoltán önkormányzati képviselő 
letölt 
25./Előterjesztés a Baja belterület 5353/2 helyrajzi számú ingatlan használati joga részleges átadásához történő hozzájárulásról 
Előterjesztő: Csubákné Besesek Andrea alpolgármester 

26./Előterjesztés a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegyével kötött vagyonkezelési szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
27./Előterjesztés a Bajai Tankerületi Központtal megkötendő együttműködési megállapodásról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
28./Előterjesztés az önkormányzati fenntartású közművelődési színterek 2017. évi közművelődési munkatervének jóváhagyásáról 
Előterjesztő: Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság 
letölt 
29./Előterjesztés közművelődési megállapodás módosításáról 
Előterjesztő: Bócsa Ferenc Barnabás ügyvezető 
letölt 
30./
Beszámoló az SOS – Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa által működtetett kecskeméti Kuckó Gyermekek Átmeneti Otthona 2016. évi működéséről 
Előterjesztő: Kiss Gergely területi igazgató 
letölt
melléklet 
31./Előterjesztés a polgármester szabadságának 2017. évi ütemezéséről 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester 
letölt 
32./Előterjesztés a 105/2012. (III. 29.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálatáról 
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző 
letölt
33./
Képviselői bejelentések, felvilágosítás kérések  
1. Képviselői felvilágosítás kérés (László Károly: kerékpárút) 
2. Képviselői felvilágosítás kérés (Hajdú Miklós: Bányai Júlia szalmonellafertőzés)
3. Képviselői felvilágosítás kérés (Hajdú Miklós: költségvetési indítvány)

Tanácsnoki vélemény dr. Zöld László Csabáné 

Bizottsági összesítő az előterjesztésekhez  

Baja, 2017. február 15. 

                                                                                                                                        Fercsák Róbert polgármester

Az előterjesztések - a zárt ülésen tárgyalandók kivételével - megtekinthetők a www.baja.hu és a www.bajavaros.hu  honlapokon a Képviselő-testületi ülések anyagai között.


Bizottsági ülések meghívói és előterjesztései:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság   
Meghívó 02.23.     
Meghívó    
11.előterjesztés 
11. előterj. melléklet
13. előterjesztés
13. előterj. melléklet 1.
13. előterj. melléklet 2.
14. előterjesztés  
12. előterjesztés 
15. előterjesztés 
16. előterjesztés
17. előterjesztés  
18. előterjesztés 
Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság   
Meghívó 02.23. 
Meghívó   
1. előterjesztés
2. előterjesztés   
3. előterjesztés 
4. előterjesztés 
5. előterjesztés 
6. előterjesztés 
7. előterjesztés 
8. előterjesztés 
9. előterjesztés
10. előterjesztés
11. előterjesztés
12. előterjesztés  
13. előterjesztés 
14. előterjesztés   
15. előterjesztés 
38. előterjesztés 
Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság  
Meghívó 02.23. 
Meghívó 
Sürgősségi előterjesztés 
13. előterjesztés 
Ügyrendi és Jogi Bizottság
Meghívó 02.23.      
Meghívó 
Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság   
Meghívó
1. előterjesztés 
2. előterjesztés  
16. előterjesztés

Polgármesteri Hivatal

Cím: Baja, Szentháromság tér 1.
Tel.: +36 79 /527-100
E-mail:
polghiv@bajavaros.hu
További információk…

Baja Marketing Kft.

Cím: Baja, Szentháromság tér 3.
Tel.: + 36 79/322-591
E-mail: titkarsag@bajamarketingkft.hu
További információk…

Tourinform Iroda

Cím: Baja, Szentháromság tér 11.
Tel/fax: (+36) 79/420-792
E-mail:
baja@tourinform.hu
További információk…

Csodálatos Baja 2017.

XXII. Bajai Halfőző Fesztivál
Best Of Musical
Mágnás Miksa
Operagála
További információk…

Hírlevél feliratkozás

Név:* E-mail:*