Képviselő-testületi ülés 2017.05.31. (szerda)

                                                                       

2017. máj. 19. 0 comment

           

MEGHÍVÓ

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 31. napján (szerdán) 900 órától
ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: a Városháza díszterme.

NAPIREND

Aláírt meghívó letöltése

1. Sürgősségi előterjesztés (Orvosi ügyelet) 
2. Sürgősségi előterjesztés (Európai bérunió) 

1./Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
Letöltés 1. változat
Letöltés 2. változat

2./Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról és fontosabb eseményekről
Előterjesztők: Fercsák Róbert polgármester, Csubákné Besesek Andrea és Vedelek Norbert alpolgármesterek
Letöltés 
3./Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről

A/Polgármester
Letöltés 
B/Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság
Letöltés 
C/Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Letöltés 
D/Ügyrendi és Jogi Bizottság
Letöltés
E
/Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság
Letöltés
F/Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
Letöltés 
G/Jegyző 
Letöltés
Előterjesztők: polgármester, bizottsági elnökök, jegyző

4./Fellebbezések és más jogorvoslati kérelmek

5./Előterjesztés a Baja Energetika Kft. ügyvezetőjének és könyvvizsgálójának megbízásáról és a Baja Energetika Kft. alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester

6./Előterjesztés a Türr István Múzeum igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
Letöltés 
Melléklet 

7./Előterjesztés a 2017/2018-as nevelési évben indítandó óvodai csoportok számának és a maximális létszámtól való eltérés meghatározásáról 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
Letöltés

8./Előterjesztés a Fehérló utcai óvoda átadásával kapcsolatos szerződésekről és a Bajai Óvodaigazgatóság alapító okiratának módosításáról
Előterjesztő: Csubákné Besesek Andrea alpolgármester
Letöltés 
Melléklet 

9./Előterjesztés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2016. évi ellátásának átfogó értékeléséről
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző
Letöltés

10./Előterjesztés a helyi szociális ellátásokról szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet és a meningococcus fertőzés ellen biztosított védőoltásról szóló 16/2017. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző
Letöltés

11./Előterjesztés állami tulajdonú ingóság ingyenes tulajdonba adásának kezdeményezéséről 
Előterjesztő: Csubákné Besesek Andrea alpolgármester
Letöltés

12./Előterjesztés a TOP-1.4.1-16 kódszámú, „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” című kiírásra benyújtandó pályázatról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
Letöltés

13./Előterjesztés a TOP-4.2.1-16 kódszámú, „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” című kiírásra benyújtandó pályázatról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
Letöltés

14./Előterjesztés a helyi közösségi közlekedés támogatása iránti pályázat benyújtásáról és a pályázathoz szükséges nyilatkozat megtételéről
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
Letöltés

15./Előterjesztés Baja város településrendezési terve 2017. évi III. számú részleges módosítási eljárásának megindításáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
Előterjesztés letöltése
Melléklet letöltése

16./Előterjesztés a bajai 725 hrsz.-ú, Arad u. 6. sz. alatti volt rendelőintézet hasznosításáról
Előterjesztő: Zsíros Menyhért Gábor vezérigazgató
Letöltés

17./Előterjesztés a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá való nyilvánításáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
Letöltés

18./Előterjesztés a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/2014. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző
Letöltés

19./ A/ Előterjesztés a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány 2016. évi működéséről
Előterjesztő: Csontos Attila kuratóriumi elnök
Letöltés

/B/ Előterjesztés a „Bajáért” és Baja Jövőjéért Közalapítvány 2016. évi működéséről
Előterjesztő: dr. Péterfi Tamás kuratóriumi elnök
Letöltés

20./Beszámoló a Bajai Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2016. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Kocsis László tűzoltóparancsnok
Előterjesztés letöltése
Melléklet letöltése

21./Beszámoló a Budapesti Rendőr-főkapitányság Dunai Vízirendészeti Rendőrkapitányság Mohácsi Vízirendészeti Rendőrőrs Baja Kmb. Csoport 2016. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Mihálovics Enikő, Kmb. csoportvezető
Letöltés

22./ A/ Beszámoló a Bajai Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2016. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Csubákné Besesek Andrea alpolgármester
Letöltés

B/ Beszámoló a Felső-Bácskai Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről 
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
Letöltés

C/ Beszámoló a Baja és környéke Víziközmű Beruházási Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Vedelek Norbert alpolgármester
Letöltés

D/ Beszámoló a Felső-Bácskai Regionális Szilárd Hulladéklerakó Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről         
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
Letöltés

E/ Beszámoló a Homokhátsági Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről         
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
Letöltés

F/ Beszámoló a Magyar Zarándokút Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről          
Előterjesztő: dr. Zöld László Csabáné tanácsnok
Letöltés

23./ Előterjesztés támogatási szerződések megkötéséhez történő hozzájárulásról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
Letöltés

24./ Képviselői bejelentések, felvilágosítás kérések  

Tanácsnoki vélemény dr. Zöld László Csabáné 
Tanácsnoki vélemény Dancsa Bálint 

Bizottsági összesítő az előterjesztésekhez

Kelt: Baja, 2017. május 23.

                                                                                                  Fercsák Róbert
                                                                                                   polgármester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Az előterjesztések - a zárt ülésen tárgyalandók kivételével - megtekinthetők a www.baja.hu és a www.bajavaros.hu  honlapokon a Képviselő-testületi ülések anyagai között.


Bizottsági ülések meghívói és előterjesztései:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság
Meghívó 2017.05.31. rendkívüli ülés 
Meghívó
10.Előterjesztés
11.Előterjesztés
12.Előterjesztés
13.Előterjesztés
14.Előterjesztés
15.Előterjesztés
16.Előterjesztés
17.Előterjesztés
18.Előterjesztés
19.Előterjesztés
20.Előterjesztés
  

Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság
Meghívó 2017.05.31. 
Meghívó
1.Előterjesztés
2.Előterjesztés
3.Előterjesztés
4.Előterjesztés
5.Előterjesztés 

Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Meghívó
9.Előterjesztés 

Ügyrendi és Jogi Bizottság
Meghívó
1.Előterjesztés
Szakmai észrevételek

Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
Meghívó
1.Előterjesztés
2.Előterjesztés
3.Előterjesztés
4.Előterjesztés
5.Előterjesztés
6.Előterjesztés 

Polgármesteri Hivatal

Cím: Baja, Szentháromság tér 1.
Tel.: +36 79 /527-100
E-mail:
polghiv@bajavaros.hu
További információk…

Baja Marketing Kft.

Cím: Baja, Szentháromság tér 3.
Tel.: + 36 79/322-591
E-mail: titkarsag@bajamarketingkft.hu
További információk…

Tourinform Iroda

Cím: Baja, Szentháromság tér 11.
Tel/fax: (+36) 79/420-792
E-mail:
baja@tourinform.hu
További információk…

Csodálatos Baja 2017.

XXII. Bajai Halfőző Fesztivál
Best Of Musical
Mágnás Miksa
Operagála
További információk…

Hírlevél feliratkozás

Név:* E-mail:*