Szenteste halászlé illata lengje a várost!

ÜNNEPI ÜLÉS Baja 1696. december 24-én kapta meg a városi rangot, az adventi készülődés jegyében erről is megemlékeztek a városatyák a december 16-i ünnepi ülésen. A hagyományoknak megfelelően ekkor adták át a kitüntető címeket is a városháza dísztermében.
2017. dec. 16. 0 comment
A kitüntetettek a városvezetőkkel A kitüntetettek a városvezetőkkel
A Himnusz elhangzása után Fercsák Róbert polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta: sok a tennivaló, de a lényeg az ünnep átélése. – Eljött a számvetés ideje. Sikeres évet zártunk, jó eredményekkel, sok fejlesztéssel. Az egészségügy, az oktatás, a városüzemeltetés és a sport terén is jelentős előrelépés történt. Jövőre is beruházásokkal számolunk, így például megújulhat a főiskola épületének homlokzata. A folyamatos fejlődés a bajai emberek közös munkája – Zsigó Róbert államtitkár, a térség országgyűlési képviselője támogatásával – eredménye. Jó érzés bajainak lenni, megtisztelő ezen város polgármestereként dolgozni!
– Az elmúlt év az Idősek éve volt Baján, idén a kormány a Családok évét hirdette meg. Csatlakozunk hozzá! A cél: magyar családokban magyar gyermekek szülessenek. Az erőd család erős Magyarországot és erős Európát hoz létre. A lelki megújuláshoz hitre van szükség. A mai kitüntetettek is hittel tették a dolgukat. Munkájukkal értéket teremtettek, Baját és a nemzetet szolgálták. A döntésekhez megfontolt bölcsességet, a családban óvó szeretet kívánok jövőre mindenkinek!
A díjakat a polgármester, a két alpolgármester (Csubákné Besesek Andrea és Vedelek Norbert), valamint Zsigó Róbert adta át. (Részletek a cikk végén.)

A kitüntetettek nevében Obádovics Gyula díszpolgár mondott köszöntőt. Bunyevác nyelven kezdte, mert 3 éves koráig nem beszélte a magyart. – Baján váltam felnőtté, szüleim haláláig visszajártunk a nagyobb ünnepekre a Darázs utcai házba. Egyetem után tanítottam, majd könyvet írtam, mely a 20. kiadást is megélte. A ’60-as éves elején számítógépekről, programozásról tartottam előadást, az egyetemen ’71-ben indult programozás matematika. Ezen a téren óriási a fejlődés. Ami a jelent illeti, a nagyrendezvények és a halászlé megismertették, világhírűvé tették Baját. Balatonszárszón két éve választottak díszpolgárnak, ott is sűrűn eszünk halat, feleségem gyúrja a tésztát. Kitüntetett társaim nevében is köszönöm, hogy értékelték, elismerték munkánkat. Szenteste halászlé illat lengje be a város utcáit!
Az ünnepi műsor (dr. Munczig Dénesné kulturális referens volt a nap házigazdája) a bunyevác himnusszal indult, majd a kitüntetettekhez kapcsolódó versek, táncok, énekek, felolvasások következtek. Binszki József plébános mondott áldást. Végezetül Zsigó Róbert pohárköszöntőjében arra hívta fel a figyelmet, hogy 2018-ban három évforduló kapcsolódik Türr Istvánhoz, ezért a képviselő-testület támogatását kérte: a jövő esztendő Türr-emlékév legyen.
Az ünnepi testületi ülés fogadással zárult. Géczy Zsolt 

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 369/2017. (X. 26.) határozatával szülővárosához, Bajához hű elköteleződése, a város szeretete, sokszínűségének és kulturális hagyományainak képviselete, valamint kiváló tanári és példaértékű emberi, vezetői humánuma, kiemelkedő tudományos, írói munkássága, továbbá egyedülálló és értékes életműve elismeréseként Dr. Obádovics J. Gyula részére „BAJA VÁROS DÍSZPOLGÁRA” kitüntető címet adományozott.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 372/2017. (X. 26.) határozatával Bócsa Ferenc Barnabás Baja város turizmusának népszerűsítésében, fejlesztésében, színvonalas új városi rendezvények létrehozásában, a városi kulturális hagyományok megőrzésében betöltött meghatározó szerepét, a város arculatának kialakításában és fesztiválvárossá tételében nyújtott sokoldalú, elkötelezett és példaértékű tevékenységét „BAJA VÁROSÉRT” kitüntető cím adományozásával ismerte el.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 373/2017. (X. 26.) határozatával a közigazgatásban több évtizeden át kimagasló szakértelemmel és kivételes hivatástudattal végzett munkája, példamutató vezetői magatartása, emberi humánuma, magas szintű oktatói felkészültsége, értékes és tiszteletre méltó közszolgálati életpályája elismeréseként dr. Ádám Antal részére „BAJA VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” kitüntető díjat adományozott.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 374/2017. (X. 26.) határozatával dr. Pápay Mária Gizella Baja város közszolgálatában kiemelkedő szakmai színvonalon végzett munkáját, kimagasló vezetői elkötelezettségét, az ügyfelek szolgálatában nyújtott példaértékű és kivételes teljesítményét, a Bajai Polgármesteri Hivatal feladatellátásában nélkülözhetetlen szakmai tapasztalatait „BAJA VÁROS KÖZSZOLGÁLATÁÉRT” kitüntető díj adományozásával ismerte el.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 375/2017. (X. 26.) határozatával Antal József Baja város oktatásában betöltött meghatározó szerepét, példamutató hitvallását és a tanítás iránti elkötelezettségét, valamint értékes ember és magyarság szeretetét, a város szolgálatában végzett kimagasló teljesítményét posztumusz „BAJA VÁROS KÖZNEVELÉSÉÉRT ÉS FELSŐOKTATÁSÁÉRT” kitüntető díj adományozásával ismerte el.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 376/2017. (X. 26.) határozatával Baja város óvodai nevelésében kiemelkedő szakmai színvonalon és példamutató hivatástudattal, hosszú időn át folytatott tevékenysége, a kiemelt pedagógiai feladatok meghatározása terén elért szakmai sikerei, kimagasló intézményvezetői feladatellátása elismeréseként Kovácsné Győrfi Rita részére „BAJA VÁROS KÖZNEVELÉSÉÉRT ÉS FELSŐOKTATÁSÁÉRT” kitüntető díjat adományozott.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 377/2017. (X. 26.) határozatával Baja város és térsége zenei és kulturális életét meghatározó, magas színvonalú és értékes művészi élmény létrehozásában és megvalósításában nyújtott kivételes teljesítménye elismeréseként „BAJA VÁROS KULTÚRÁJÁÉRT” kitüntető díjat adományozott a Luciano Pavarotti Mesterkurzus Tanárai: Gulyás Dénes, Király Miklós, Mazalin Wanda és Neumark Zoltán részére.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 379/2017. (X. 26.) határozatával Torma Istvánné Baja város közművelődésében, egészségfejlesztési prevenciós programok szervezésében, a helyi közösségek érdekében öt évtizeden keresztül töretlen hivatástudattal és kimagasló szakértelemmel végzett munkáját, példamutató, értékes és szép életpályáját „BAJA VÁROS KULTÚRÁJÁÉRT” kitüntető díj adományozásával ismerte el.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 380/2017. (X. 26.) határozatával a gyermekek gyógyítása és egészségre nevelése érdekében több évtizeden keresztül kifejtett kimagasló szakmai tevékenysége, elkötelezett és példamutató orvos életpályája elismeréseként „BAJA VÁROS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT” kitüntető díjat adományozott dr. Fehér Pálma részére.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 381/2017. (X. 26.) határozatával dr. Somos Éva Baja város és vonzáskörzete lakossága gyógyítása érdekében több évtizedes és kiemelkedően magas színvonalú orvos szakmai munkáját, a betegekhez való lelkiismeretes, fáradhatatlan és tiszteletet ébresztő hozzáállását, példaértékű és elhivatott életútját „BAJA VÁROS EGÉSZSÉÜGYÉÉRT” kitüntető díj adományozásával ismerte el.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 383/2017. (X. 26.) határozatával Baja város hírnevét öregbítő kimagasló sport edzői eredményei, a fiatalok sport iránti elkötelezettségének alakításában betöltött meghatározó szerepe, a judo sport iránti fáradhatatlan és lelkes elköteleződése és példaértékű hozzáállása elismeréseként Radics Attila részére „BAJA VÁROS SPORTJÁÉRT” kitüntető díjat adományozott.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 372/2017. (X. 26.) határozatával Szabados Imre Baja város sportéletében betöltött kiemelkedő és példaértékű tevékenységét, sikeres birkózó szakedzői és versenybírói munkásságát, értékes és szép életútját „BAJA VÁROS SPORTJÁÉRT” kitüntető díj adományozásával ismerte el.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 385/2017. (X. 26.) határozatával a város értékes múltját felelevenítő, a dunai halászati hagyományokat képviselő hajómalom és az egykori vízi életformát, a halászok mindennapjait és eszközeit bemutató létesítmény felépítése érdekében kifejtett példaértékű és kivételes teljesítménye elismeréseként a Bajai Hajómalom Egyesület részére „BAJA VÁROS FEJLESZTÉSÉÉRT” kitüntető díjat adományozott.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 387/2017. (X. 26.) határozatával Erős Károlyné a város és vonzáskörzete rászoruló lakossága érdekében hosszú időn át kifejtett példaértékű és önzetlen szociális segítő tevékenységét, a közösségi munkában való lelkes és fáradhatatlan munkáját „BAJA VÁROS SZOCIÁLIS FELADATAI ELLÁTÁSÁÉRT” kitüntető díj adományozásával ismerte el.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 388/2017. (X. 26.) határozatával a város szociálisan rászoruló lakossága segítéséért, a betegek életminőségének javítása érdekében nagyfokú lelkiséggel és empátiával, önzetlen és fáradhatatlan munkával, példamutató magatartással hosszú időn át végzett tevékenységéért, példaértékű hozzáállásáért Kovács Mónika részére „BAJA VÁROS PRO CARITATE DÍJA” elismerést adományozott.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 389/2017. (X. 26.) határozatával Horváth Róbert részére Baja város és illetékességi területe közbiztonságának javítása, a közrendvédelemi szakterületre meghatározott célok és elvárások kiemelkedően eredményes teljesítése, elhivatott és magas színvonalú szakmai munkája, példamutató szolgálata elismeréseként „BAJA VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT” kitüntető díjat adományozott.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 390/2017. (X. 26.) határozatával Schwan László részére Baja város és illetékességi területe közbiztonságának javítása, a közlekedésrendészeti szakterületre meghatározott célok és elvárások kiemelkedően eredményes teljesítése, elhivatott és magas színvonalú szakmai munkája, példamutató szolgálata elismeréseként „BAJA VÁROS KÖZBIZTONSÁGÁÉRT” kitüntető díjat adományozott.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 393/2017. (X. 26.) határozatával dr. Pencz Kornél részére a Magyarországi Németek Családfakutató Egyesületének alapításában való aktív közreműködése, a német nemzetiségi hagyományok, az anyanyelv megőrzése és ápolása, valamint az identitástudat erősítése terén nyújtott kivételes és kiemelkedően eredményes tevékenysége elismeréseként „BAJA VÁROS NEMZETISÉGEIÉRT” kitüntető díjat adományozott.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 394/2017. (X. 26.) határozatával a német nemzetiségi oktatás fejlesztésében nyújtott kimagasló teljesítménye, a német nemzetiségi tradíciók és a kultúra ápolása, a nemzetiségek érdekeinek képviselete, kölcsönös megbecsülése és továbbadása érdekében hosszú időn keresztül kifejtett kiemelkedő színvonalú, példamutató és értékes tevékenysége elismeréseként Szauter Terézia részére „BAJA VÁROS NEMZETISÉGEIÉRT” kitüntető díjat adományozott.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 395/2017. (X. 26.) határozatával Urbán Péternek az 1956-os forradalmi események során tanúsított helytállását, a forradalom eszmeiségének ápolásában végzett kiemelkedő és példaértékű tevékenységét „Az 1956-os Forradalom Emlékdíja” elismerés adományozásával ismerte el.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 396/2017. (X. 26.) határozatával a BeerBQ Bajai Kézműves Sör- és Streetfood Fesztivál Szervezői: Éberfy István, Kovács Tamás és Lencsés Péter részére Baja város hírnevét öregbítő, hagyományteremtő gasztronómiai rendezvény létrehozásában, valamint a város és térsége turisztikai vonzerejének növelésében nyújtott példaértékű tevékenysége elismeréseként „BAJA VÁROS POLGÁRMESTERE KITÜNTETŐ DÍJA” elismerést adományozott.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 397/2017. (X. 26.) határozatával Baja város vendégei fogadásában és ellátásában végzett fáradhatatlan munkája, vendégszeretete, a helyi közösségek érdekét és javát szolgáló kimagasló teljesítménye elismeréseként „BAJA VÁROS POLGÁRMESTERE KITÜNTETŐ DÍJA” elismerést adományozott Radnóti Miklós és Radnóti Miklósné részére.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 398/2017. (X. 26.) határozatával Buk József részére Baja város és térsége hírnevét öregbítő géplakatos mestersége, a szaktudás fiatalabb generáció részére történő átadásában való aktív közreműködése, példamutató, szorgalmas és szép életútja elismeréseként „BAJA VÁROS MESTERE” kitüntető díjat adományozott.

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 399/2017. (X. 26.) határozatával Baja város és térsége hírnevét öregbítő páratlan és különleges kézi megmunkálású rézbogrács készítő tevékenysége, a rézműves mesterség megőrzése és gyakorlása terén nyújtott egyedülálló szerepe, értékes és szép életpályája elismeréseként „BAJA VÁROS MESTERE” kitüntető díjat adományozott Mayer István részére.

Polgármesteri Hivatal

Cím: Baja, Szentháromság tér 1.
Tel.: +36 79 /527-100
E-mail:
polghiv@bajavaros.hu
További információk…

Baja Marketing Kft.

Cím: Baja, Szentháromság tér 3.
Tel.: + 36 79/322-591
E-mail: titkarsag@bajamarketingkft.hu
További információk…

Tourinform Iroda

Cím: Baja, Szentháromság tér 11.
Tel/fax: (+36) 79/420-792
E-mail:
baja@tourinform.hu
További információk…

Csodálatos Baja 2017.

XXII. Bajai Halfőző Fesztivál
Best Of Musical
Mágnás Miksa
Operagála
További információk…

Hírlevél feliratkozás

Név:* E-mail:*