Képviselő-testületi ülés, 2015.02.26. (csütörtök)

M E G H Í V Ó

2015. febr. 18. 0 comment

Baja Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 26. (csütörtök) napján 9.00 órától ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Városháza díszterme

aláírt meghívó letöltése (pdf)


NAPIREND
1./ Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt

2./ Tájékoztató az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszakban végzett munkáról, valamint fontosabb eseményekről   Előterjesztő:
Fercsák Róbert polgármester
Csubákné Besesek Andrea alpolgármester
Vedelek Norbert alpolgármester 
letölt

3./ Beszámoló átruházott hatáskörben tett intézkedésekről
A/ Polgármester    
Előterjesztő: Fercsák Róbert
letölt
B/ Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság     
Előterjesztő: Szabó Hajnalka 
letölt
C/ Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság    
Előterjesztő: Teket Melinda
letölt
D/ Ügyrendi és Jogi Bizottság    
Előterjesztő: dr. Bari Bernadett
letölt
E/ Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság    
Előterjesztő: dr. Vácity József 
letölt
F/ Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság    
Előterjesztő: Kovács Csaba 
letölt
G/ Jegyző
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán
letölt

4./ Előterjesztés a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjának megválasztásáról    
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt

5./ Fellebbezések

6./ Előterjesztés az önkormányzat saját bevételeiről és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeiről a költségvetési évet követő három évben
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt

7./ A/ Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról    
(Kiküldésre került 2015. február 13. napján)
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt
B/ Könyvvizsgálói megállapítások az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről        
Előterjesztő: dr. Benedek József könyvvizsgáló
letölt 
letölt

8./Előterjesztés támogatási szerződések megkötéséről    
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt

9./Előterjesztés üzemeltetési szerződések módosításáról    
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt

10./Előterjesztés a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló 12/2009. (VI. 05.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról    
Előterjesztő: Korsós János ügyvezető igazgató
letölt

11./ Előterjesztés a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 9/2012. (III. 30.)    önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról    
Előterjesztő: Csubákné Besesek Andrea alpolgármester
letölt

12./ Előterjesztés az önkormányzat 2015. évi költségvetésének elfogadásával és a szociális ellátások helyi szabályozásának felülvizsgálatával kapcsolatos egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt

13./Előterjesztés a demens személyek nappali ellátására vonatkozó ellátási szerződés megkötéséről    
Előterjesztő: Csubákné Besesek Andrea alpolgármester
letölt

14./ Előterjesztés az MNÁMK Intézményfenntartó és Működtető Közalapítvány alapító okiratának módosításáról    
Előterjesztő: Csontos Attila kuratóriumi elnök
letölt

15./ Előterjesztés a Bajai Kommunális és Szolgáltató Nonprofit Kft. alapító okiratának módosításáról    
Előterjesztő: Korsós János ügyvezető igazgató
letölt

16./ Beszámoló a Baja Vagyon Zrt. 2014. II. félévi vagyonhasznosítási tevékenységéről     
Előterjesztő: Zsíros Menyhért Gábor vezérigazgató
letölt

17./ Előterjesztés vezetői javadalmazási szabályzat felülvizsgálatáról    
Előterjesztő: dr. Papp Zoltán jegyző
letölt

18./ Előterjesztés az önkormányzati fenntartású közművelődési színterek 2015. évi közművelődési munkatervének jóváhagyásáról (Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Türr István Múzeum, Baja Marketing Kft.)
Előterjesztő: Szabó Hajnalka KESZB elnök 
letölt

19./ Előterjesztés a Bajai Települési Értéktár Bizottság 2015. évi munka- és pénzügyi tervének elfogadásáról    
Előterjesztő: Vedelek Norbert BTÉB elnök
letölt

20./ Előterjesztés a Földművelésügyi Minisztériumhoz a nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatására benyújtott pályázat utólagos jóváhagyásáról
Előterjesztő: Vedelek Norbert alpolgármester
letölt

21./ Előterjesztés a KEOP-4.10.0/N/14-2014-0158 azonosítószámú, „Napelemes rendszerek kiépítése Baja város önkormányzati épületein” című pályázat megvalósításáról
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt

22./ Előterjesztés a polgármester szabadságának 2015. évi ütemezéséről    
Előterjesztő: Fercsák Róbert polgármester
letölt

23./ Képviselői bejelentések, felvilágosítás kérések 
letölt

Tanácsnoki vélemények: letölt    

Bizottsági összesítő: letölt

Sürgősségi: letölt
    
Baja, 2015. február 18.

Fercsák Róbert
polgármester

Az előterjesztések - a zárt ülésen tárgyalandók kivételével - megtekinthetők a www.baja.hu honlapon a Képviselő-testületi ülések anyagai között.

Bizottsági ülések meghívói és előterjesztései

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság
Meghívó
1. előterjesztés
2. előterjesztés
5. előterjesztés
6. előterjesztés 
7. előterjesztés

Pénzügyi, Város- és Gazdaságfejlesztési Bizottság
Meghívó
1. előterjesztés (Zárt ülés)
2. előterjesztés
3. előterjesztés
4. előterjesztés
5. előterjesztés
6. előterjesztés
7. előterjesztés
8. előterjesztés
9. előterjesztés

Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottság
Meghívó
1. előterjesztés

Ügyrendi és Jogi Bizottság
Meghívó
1. előterjesztés

Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság
Meghívó
1. előterjesztés

Polgármesteri Hivatal

Cím: Baja, Szentháromság tér 1.
Tel.: +36 79 /527-100
E-mail:
polghiv@bajavaros.hu
További információk…

Baja Marketing Kft.

Cím: Baja, Szentháromság tér 3.
Tel.: + 36 79/322-591
E-mail: titkarsag@bajamarketingkft.hu
További információk…

Tourinform Iroda

Cím: Baja, Szentháromság tér 11.
Tel/fax: (+36) 79/420-792
E-mail:
baja@tourinform.hu
További információk…

Csodálatos Baja 2017.

XXII. Bajai Halfőző Fesztivál
Best Of Musical
Mágnás Miksa
Operagála
További információk…

Hírlevél feliratkozás

Név:* E-mail:*