BAJA KALANDPARK
HÁZIREND
Üzemeltető: Baja Marketing Kft. 6500 Baja, Szentháromság tér 11.
Hatályba lépésének dátuma: 2016. Július 6.

 

A Kalandpark igénybevétele csak a Házirend betartásával történhet. A belépőjegy megváltásával, a Felelősségvállalási Nyilatkozat aláírásával a Házirend rendelkezéseit és a Pályahasználati Szabályzatot a Kalandpark vendégei megismerték és önmagukra nézve kötelező érvényűnek ismerik el. Attól a vendégtől, aki a szabályokat nem vállalja, vagy megszegi, a Kalandpark üzemeltetője a szolgáltatást megtagadhatják, a Kalandpark területéről eltávolíthatják.

A Kalandparkba való belépés és a szolgáltatások igénybe vétele a vendégek számára érkezési sorrendben történik.

A Kalandparkba belépni és annak szolgáltatásait igénybe venni csak a váltás napján érvényes, egyszeri belépésre jogosító, vissza nem váltható, másra át nem ruházható beléptető szalaggal lehet.

A Kalandpark szolgáltatásainak (magaslati mászó és csúszó pályák) használata veszélyes szabadidős elfoglaltság, ezért a kalandpálya eszközeit – rendeltetési céljuknak megfelelően - mindenki csak saját felelősségére, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos használathoz szükséges egészségi állapotban szabad igénybe venni. Lázas, fertőző vagy bőrbetegségben szenvedő, sérült, nyílt sebű személyek, kábítószer, alkohol vagy bódító hatású gyógyszer hatása alatt álló személyek a Kalandpark területére nem léphetnek, ill. ott nem tartózkodhatnak. Az ilyen személyektől a Kalandpark munkatársai a szolgáltatást kötelesek megtagadni.
 
Ruházatnál minimális követelmény annak zárhatósága. Zárt cipőben és olyan kényelmes ruhát viseljenek, hogy ne akadályozza őket a mászásban. Továbbá tilos mobiltelefont, ékszert és egyéb értéktárgyat magukkal vinni. Nem szabad a pályára ételt, italt felvinni, a felszerelést homokos, olajos testtel igénybe venni.  
Mielőtt felveszi a mászáshoz szükséges védőfelszereléseket (beülő, sisak) használja a mosdót, mert a beülőben ez már nem lehetséges.
 
A FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI NYILATKOZAT kitöltése, aláírása és a GYAKORLÓPÁLYA használata minden alkalommal kötelező!
18 éves kor alatti személy esetén a Felelősségvállalási Nyilatkozatot felnőtt kísérő tölti ki, a szülő, illetve gondviselő kizárólagos felelősségére használhatja a Kalandpályát.  A gyermekcsoportok vezetői felelősek a csoport élet-, baleset-, és vagyonbiztonságáért, a Házirendben foglaltak betartásáért. 18 éves kortól mindenki saját maga nyilatkozik, hogy megismerte a pálya használatának szabályait, betartja azokat és saját felelősségre használja a pályákat!
 
14 év aluli gyermekek csak folyamatos szülői felügyelet, illetve felnőtt kísérő mellett tartózkodhat a Kalandpark területén és a szülő, ill. felnőtt kísérő kizárólagos felelősségére mehet fel a játékokra.
Mindenki a testmagasságának megfelelő pályákon mászhat! A gyermek pályákat 100 cm-től, a junior pályákat 135 cm-től, a felnőtt pályákat 150 cm-től és 15 éven felüliek, a nagy tiroli csúszópályát kizárólag 160 cm-től és 16 éven felüliek használhatják!
 
A pályára felmenni csak az erre kijelölt helyen szabad! Az egyes pályákat csak az ott elhelyezett feliratok és az animátorok utasításai alapján szabad használni. A feliratok értelmezési nehézségének felmerülésénél az animátoroktól kell tájékoztatást kérni.
Felhívjuk vendégeink figyelmét, hogy az akadálypályákat különös elővigyázatossággal közelítsék meg és használják.
 
A Kalandpark berendezéseire, felszereléseire kérjük, vigyázzanak. A felszerelések fel- és leszerelését kizárólag az Üzemeltető Személyzet végezheti. Amennyiben az nem az Üzemeltető Személyzetnél kerül fel-leszerelésre, akkor az esetlegesen keletkezett károkért és felületi sérülésekért, szakadásokért stb. az Üzemeltető nem vállalja a felelősséget és fenntartja a jogot a keletkezett károk megtéríttetésére. 
 
Nyitva tartási idő a www.baja.hu weboldalon található meg . A Kalandpark a nyitva tartás változásának jogát fenntartja! Ideális, ha nem esik az eső és nincs viharos erejű szél.
Nagy erejű szél, vihar, eső esetén az akadályok használatára nincs lehetőség, erre az időre a pálya a vendégek testi épségének megőrzése érdekében zárva tart! Ezért az üzemeltető a vendégeknek kártérítéssel nem tartozik. Bizonytalan az időjárás esetén indulás előtt mindig érdeklődjön elérhetőségeinken!
 
A Kalandpark belépőjegy árait a pénztár előtt tüntetjük fel. A Kalandpark az árváltoztatás jogát fenntartja! Belépőjegy vásárlásánál a vendégek beléptető karszalagot és nyugtát kapnak, amit távozásig meg kell őrizni.  A karszalag szabályos felhelyezéséről a pénztáros gondoskodik.
A pénztár a zárási időhöz képest egy órával korábban zár, így a nyitvatartási idő utolsó órájában jegyvásárlásra nincs lehetőség. Záróra után kérjük vendégeinket, hogy a Kalandpark területét legyenek szívesek elhagyni.
 
Az animátorok, a Kalandpark munkatársainak kérését illetve utasításait minden esetben be kell tartani. A Kalandpark területén TILOS olyan játékot játszani vagy olyan magatartást tanúsítani, ami a saját vagy mások testi épségét veszélyeztetik! Az animátorok figyelmeztetése ellenére a biztonsági szabályok megszegése és a nem megfelelő viselkedés a résztvevő kizárását vonja maga után! A Kalandpark területén felelős szolgálati tevékenységet ellátó személy (animátorok, biztonsági szolgálat) hivatalos személynek tekintendő, és mint ilyet a hivatalos személyekre vonatkozó védelem illeti meg.
 
A Kalandpark területén közlekedéskor fokozott figyelemmel kell lenni a lábsérülések elkerülésére (pl. elcsúszás, elbotlás, beütés stb.). A pályaszakaszok alatt tartózkodni, áthaladni balesetveszélyes és TILOS! TILOS az oldalfalakra és kerítésekre felmászni! Sérülés, rosszullét vagy bármilyen egészségügyi panasz esetén forduljon a Kalandpark animátorához vagy bármely munkatársához.
 
TILOS a Kalandpark területén szemetelni, tüzet rakni, állatot, balesetet okozó tárgyat bevinni, petárdát vagy egyéb, riadalmat keltő eszközt használni, szeszes italt fogyasztani, közrendet, közerkölcsöt sértő módon viselkedni.
Dohányozni a Kalandpark területén TILOS a külső területén pedig csak az arra kijelölt helyen szabad. Égő cigarettacsikket szemetesbe vagy máshová dobni szigorúan TILOS!  Erre a célra a kihelyezett csikktartókat kérjük használni. Szemetet, hulladékot az erre kijelölt hulladékgyűjtőbe kérjük dobni!
 
A Kalandpark vendégei a belépőjegy (karszalag) megváltásával kifejezik és elismerik, hogy esetlegesen az üzemeltető által készített kép- és hanganyagot a cég felhasználhatja marketing célokra az utólagos személyiségjogi és anyagi követelések kizárásával, előzetes felkérés nélkül is szerepelhetnek. 
 
A Kalandpark értékmegőrzésre alkalmas, zárható szekrényeket biztosít a látogatóknak. Az értékmegőrzőben elhelyezett tárgyakat az üzemeltetőnek nem áll módjában érték és leltár szerint átvenni, így azokért felelősséget nem vállal. Az értékmegőrző, bérleti díj fizetése nélkül vehető igénybe. A Kalandpark területén hagyott tárgyak elvesztéséből származó károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget.
 
A mosdó rendeltetésszerű használata mindannyiunk igénye és felelőssége. A belépőjegy megvásárlásával a mosdók használata vendégeink számára a térítésmentesen vehető igénybe, minden más esetben a mosdók használata térítés ellenében vehető igénybe.
A Házirend és a Pályahasználati Szabályzat be nem tartásából eredő panaszokat és esetleges kárigényeket az Üzemeltető nem köteles kivizsgálni, megtéríteni.

Házirendünk vendégink biztonsága, egészségének és testi épségének megőrzése érdekében készült.
Minden kedves vendégünknek kellemes időtöltést és jó szórakozást kívánunk!
 

Polgármesteri Hivatal

Cím: Baja, Szentháromság tér 1.
Tel.: +36 79 /527-100
E-mail:
polghiv@bajavaros.hu
További információk…

Baja Marketing Kft.

Cím: Baja, Szentháromság tér 3.
Tel.: + 36 79/322-591
E-mail: titkarsag@bajamarketingkft.hu
További információk…

Tourinform Iroda

Cím: Baja, Szentháromság tér 11.
Tel/fax: (+36) 79/420-792
E-mail:
baja@tourinform.hu
További információk…

Csodálatos Baja 2016.

Jánoska-eresztés
Szezonnyitó Strandfesztivál
Motorcsónak Eb-Vb
21. Bajai Halfőző Fesztivál
További információk…

Hírlevél feliratkozás

Név:* E-mail:*